ΕΦΕΤ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
Εξετάσεις χειριστών τροφίμων στο πρόγραμμα «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων»

Στοιχεία Φορέα Υλοποίησης